psychotherapie-leiden

Psychotherapie Leiden is een effectieve gespreksbehandelmethode voor problemen en psychische stoornissen. De gesprekken tussen de cliënten en de deskundige hulpverlener staan centraal.

Een cliënt kan een individu zijn, een echtpaar, een gezin of een groep zijn. Zo zijn de behandelingen kort als het kan en langdurig als het nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Wat is het doel van psychotherapie Leiden?

Het doel van Psychotherapie Leiden is psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken. Hierbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is wel afhankelijk van de aard van de problemen en iemand eigen mogelijkheden.

Voor cliënt is psychotherapie vaak hard werken en gaat het proces gaat vaak gepaard met ups en downs.Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.