Psycho therapie bij Van Tol Therapie

Heb je altijd iets willen weten over psycho therapie? Het is een lastige term en de klachten die iemand kan hebben, kunnen meerdere soorten behandelingen nodig hebben. De klachten die behandeld kunnen worden door een psychotherapeut of psycholoog zijn erg divers.

Met psycho therapie kunnen er klachten behandeld worden door een psycholoog of psychotherapeut zijn divers. Hieronder staan een aantal klanten waar je met psycho therapie voor je terecht kunt:

– Angsten en fobieën
– Dwanghandelingen of nare gedachten die uw leven beheersen
– Depressieve klachten
– Spanningsklachten, overspannenheid en burnout
– Posttraumatische stressstoornis of trauma’s
– Verwerkings- of rouwproblemen
– Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
– Onzekerheid en faalangst

Is het altijd wel duidelijk?

In sommige gevallen kunnen er geen concrete klachten zijn, want zo kunnen er bijvoorbeeld levens- en beroepsvragen zijn. Maar ook de ingrijpende gebeurtenissen en levensfaseproblematiek kunnen invloed hebben op het psychisch functioneren en in meer of mindere mate klachten veroorzaken.

Psychotherapie Leiden

psychotherapie-leiden

Psychotherapie Leiden is een effectieve gespreksbehandelmethode voor problemen en psychische stoornissen. De gesprekken tussen de cliënten en de deskundige hulpverlener staan centraal.

Een cliënt kan een individu zijn, een echtpaar, een gezin of een groep zijn. Zo zijn de behandelingen kort als het kan en langdurig als het nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Wat is het doel van psychotherapie Leiden?

Het doel van Psychotherapie Leiden is psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken. Hierbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is wel afhankelijk van de aard van de problemen en iemand eigen mogelijkheden.

Voor cliënt is psychotherapie vaak hard werken en gaat het proces gaat vaak gepaard met ups en downs.Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.